KRUS UD-89a Zgłoszenie do ubezpieczenia pomocnika w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach

Zgłoszenie do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/pomocników w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.

Jak wypełnić wniosek/formularz?

  1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI,
  2. Pola wyboru zaznacz znakiem X,
  3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem),
  4. Przeczytaj uważnie formularz,
  5. Sprawdź wszystkie podane informacje w dokumencie (KRUS UD-89a Zgłoszenie do ubezpieczenia pomocnika w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach kilka razy, aby być pewnym ich prawdziwości.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]