KRUS UD-97 Oświadczenia rolnika o przysługującym prawie do wydłużonego okresu świadczenia pomocy przy zbiorach przez pomocników rolnika będących obywatelami Ukrainy

Oświadczenia rolnika o przysługującym prawie do wydłużonego okresu świadczenia pomocy przy zbiorach przez pomocników rolnika będących obywatelami Ukrainy.

Jak wypełnić wniosek/formularz?

  1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI,
  2. Pola wyboru zaznacz znakiem X,
  3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem),
  4. Przeczytaj uważnie formularz,
  5. Sprawdź wszystkie podane informacje w dokumencie (KRUS UD-97 Oświadczenia rolnika o przysługującym prawie do wydłużonego okresu świadczenia pomocy przy zbiorach przez pomocników rolnika będących obywatelami Ukrainy kilka razy, aby być pewnym ich prawdziwości.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]