KRUS Skierniewice

96-100 Skierniewice
ul. Mszczonowska 33/35
tel. (46) 832 94 12, (46) 832 94 16,
fax (46) 832 94 29,

skierniewice(at)krus.gov.pl

skrzynka w ePUAP: /KRUSLodz/ptskiern

poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00

stanowiska ds. obsługi interesantów:
poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:00
wtorek 7:30 – 17:00

Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa w Skierniewicach 96-100
Miasto Skierniewice96-100
Gmina Bolimów 99-417
Gmina Głuchów96-130
Gmina Godzianów 96-126
Gmina Kowiesy 96-111
Gmina Lipce Reymontowskie 96-127
Gmina Maków96-124
Gmina Nowy Kawęczyn96-115
Gmina Słupia96-128

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Skierniewicach?

KRUS w Skierniewicach

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Skierniewicach to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników ze Skierniewic i okolicznych miejscowości. w Skierniewicach znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Skierniewicach?

Do zadań KRUS w Skierniewicach w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • zrealizowanie własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]