KRUS Maków Mazowiecki

06-200 Maków Maz.
ul. Gen. Pułaskiego 25
tel. (29) 717 26 21 do 23,
fax (29) 714 27 28
makowmazowiecki(at)krus.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
Stanowiska ds. obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 17.00
wtorek – piątek 8:00 – 15.00

Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa w Makowie Mazowieckim06-200
Miasto i gmina Maków Mazowiecki06-200
Gmina Czerwonka06-232
Gmina Krasnosielc06-212
06-214
Gmina Płoniawy – Bramura06-210
06-211
Gmina Rzewnie06-225
Gmina Sypniewo06-213
06-216
Gmina Szelków06-220

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Makowie Mazowiecki?

KRUS w Makowie Mazowiecki

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Makowie Mazowiecki to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Makowa Mazowieckiego i okolic. W Makowie Mazowiecki znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Makowie Mazowiecki?

Do zadań KRUS w Makowie Mazowiecki w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]