KRUS Pułtusk

06-100 Pułtusk
ul. Reformacka 12
tel. (23) 692 82 07, 692 81 11,
fax (23) 691 94 28

pultusk(at)krus.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
Stanowiska ds. obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 17.00
wtorek – piątek 8:00 – 15.00

Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa w Pułtusku
Gmina Gzy06-126
Gmina Karniewo06-425
Miasto i Gmina Nasielsk05-190
Gmina Pokrzywnica06-121
Miasto i Gmina Pułtusk06-100
Gmina Świercze06-150
Gmina Winnica06-120

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Pułtusku?

KRUS w Pułtusku

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pułtusku to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Pułtuska i okolic. W Pułtusku znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Pułtusku?

Do zadań KRUS w Pułtusku w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • zrealizowanie własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]