Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 grudnia 2022 r. kwoty miesięcznego przychodu, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych, ulegają zmianie.

Nowe kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty od 1.12.2022

Od 1 grudnia 2022 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 536 zł 50 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 8 424 zł 90 gr.

W komunikacie z 14 listopada 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowych kwotach miesięcznego przychodu, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty. Decyzja została podjęta w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2022 r. (6 480 zł 67 gr.).

Podstawa prawna 

  • Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. (M.P. z dnia 10 listopada 2022 r. poz. 1085).
  • Komunikat Prezesa ZUS z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z dnia 22 listopada 2022 r. poz. 1104).

Źródło:

  1. https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/artykul/nowe-kwoty-przychodu-decydujace-o-zmniejszeniu-lub-zawieszeniu-swiadczen-emerytalno-rentowych-od-dni-6/
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]

Dodaj komentarz