KRUS Częstochowa

Oddział Regionalny w Częstochowie

42-200 Częstochowa
ul. J.Korczaka 5
tel. centrala: (34) 378 85 11, sekretariat: (34) 378 85 10
fax (34) 378 85 99
czestochowa(at)krus.gov.pl

skrzynka w ePUAP: /KRUSCzestochowa/SkrytkaESP

Informacja telefoniczna:

 • Ubezpieczenia – 34 378 85 84
 • Emerytalno-Rentowa – 34 378 85 51
 • Rehabilitacja i Prewencja – 34 378 85 19
 • Orzecznictwo Lekarskie – 34 378 85 71

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00 – 15:00
czwartek: 7:00 – 16:00

Oddział Regionalny obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Miasto i gmina Częstochowa42-200
Gmina Blachownia42-290
Gmina Janów42-253
Gmina Kamienica Polska42-260
Gmina Kłomnice42-270
Gmina Konopiska42-274
Gmina Kruszyna42-282
Gmina Mstów42-244
Gmina Mykanów42-233
Gmina Olsztyn42-256
Gmina Poczesna42-262
Gmina Rędziny42-242
Gmina Starcza42-261

Podległe Placówki Terenowe:
PT Kłobuck
PT Koniecpol
PT Lubliniec
PT Myszków
PT Bielsko-Biała
PT Cieszyn
PT Żywiec
PT Rybnik
PT Racibórz
PT Pszczyna
PT Gliwice

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Częstochowie?

KRUS w Częstochowie

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Częstochowy i okolicznych miejscowości. w Częstochowie znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Częstochowie?

Do zadań KRUS w Częstochowie w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • informowanie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • upowszechnianie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie kursów o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • zrealizowanie własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]