KRUS Kłobuck

42-100 Kłobuck
ul. 11 Listopada 3 A

Informacja telefoniczna:

tel. 34 310 91 11
Fax 34 310 91 29

 • Ubezpieczenia – 34 310 91 11
 • Emerytalno-rentowa – 34 310 91 17
 • Rehabilitacja i Prewencja oraz Orzecznictwo Lekarskie – 34 310 91 12

klobuck(at)krus.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00 – 15:00
czwartek: 7:00 – 16:00

Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa Kłobuck42-100
Gmina Kłobuck42-100
Gmina Krzepice42-160
Gmina Lipie42-165
Gmina Miedźno42-120
Gmina Opatów42-152
Gmina Panki42-140
Gmina Popów42-110
Gmina Przystajń42-141
Gmina Wręczyca Wielka42-130

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Kłobucku?

KRUS w Kłobucku

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kłobucku to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Kłobucka i okolicznych miejscowości. w Kłobucku znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Kłobucku?

Do zadań KRUS w Kłobucku w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • informowanie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • zrealizowanie własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]