KRUS Lubliniec

42-700 Lubliniec
ul. Św. Anny 28a
tel. (34) 351 38 14,
fax (34) 351 38 29

lubliniec(at)krus.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00 – 15:00
czwartek: 7:00 – 16:00

Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa Lubliniec42-700
Miasto i gmina Lubliniec42-700
Gmina Boronów42-283
Gmina Ciasna42-793
Gmina Herby42-284
Gmina Kochanowice42-713
Gmina Koszęcin42-286
Gmina Pawonków42-772
Gmina Woźniki42-289

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Lublińcu?

KRUS w Lublińcu

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublińcu to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Lublińca i okolic. w Lublińcu znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Lublińcu?

Do zadań KRUS w Lublińcu w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie kursów o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • zrealizowanie własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]