Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r.

KRUS ogłosił, że Uchwałą Nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 listopada 2022 r. została ustalona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r. (M.P. z 2022 r., poz. 1180).

Ile wynosi składka na ubezpieczenie w I kwartale 2023?

KRUS ogłosił, że składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie dla rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu przez cały miesiąc, wynosi 60,00 zł miesięcznie w I kwartale 2023 r.

Jeśli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, to składka wynosi 1/3 pełnej składki, czyli 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie KRUS informuje, że we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2023 r. wynosi 108,00 zł miesięcznie.

Dodatkowa miesięczna składka za gospodarstwa powyżej 50 hA przeliczeniowych użytków rolnych

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej, tj. 130,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 260,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 390,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 521,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

  1. rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2023 r, upływa z dniem 31 stycznia 2023 r.
  2. pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Źródło:

  1. https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/artykul/wysokosc-miesiecznej-skladki-na-ubezpieczenie-wypadkowe-chorobowe-i-macierzynskie-w-i-kwartale-2023/
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]

Dodaj komentarz