KRUS Bolesławiec

59-700 Bolesławiec
ul. Bankowa 6e
tel. (75) 784 04 12,
fax (75) 784 04 29
boleslawiec(at)krus.gov.pl

skrzynka w ePUAP: /KRUSWroclaw/ptboleslaw

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Stanowiska ds. obsługi interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 – 14:30
środa 7:30 – 15:45


Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych mejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa w Bolesławcu59-700
Miasto i gmina Bolesławiec59-700
Miasto i gmina Lwówek Śląski59-600
Miasto i gmina Nowogrodziec59-730
Gmina Osiecznica59-724

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Bolesławcu?

KRUS w Bolesławcu

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bolesławcu to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Bolesławca i okolic. W Bolesławcu znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Bolesławcu?

Do zadań KRUS w Bolesławcu w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • upowszechnianie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • zrealizowanie własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 2 Średnia: 4.5]