nieoficjalna strona informacyjna o

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Twoje centrum wiedzy o KRUS - znajdziesz tu ciekawostki, informacje i poradniki

Oddziały Regionalne KRUS

Ile wynosi składka KRUS w I kwartale 2024?

Ile wynosi składka KRUS w IV kwartale 2022?

Szukasz informacji o wysokości opłat za ubezpieczenie w KRUS? Zobacz, ile wynosi składka KRUS! Przeczytaj, jakie wielkości zostały ustalone przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na I kwartał 2024 roku. Sprawdź jaką kwotę musi odprowadzić każdy … Czytaj dalej

Emerytura z KRUS – ile wynosi netto?

Ile wynosi emerytura z KRUS?

Zastanawiasz się, jaka będzie wartość Twojej emerytury rolniczej? Sprawdź, ile wynosi emerytura z KRUS netto! Zobacz, w jaki sposób obliczyć Twoją przyszłą emeryturę, którą dostajesz na rękę! W poniższym poradniku pokazujemy, w jaki sposób wyznaczana … Czytaj dalej

Jak przejść na KRUS? Przejście z ZUS na KRUS

Jak przejść na KRUS?

Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz działalność gospodarczą lub pracujesz na etacie? Chciałbyś zoptymalizować wysokie składki na emeryturę ZUS? W poniższym poradniku podpowiadamy jak przejść z ZUS do KRUS i płacić mniejsze opłaty na ubezpieczenie społeczne z … Czytaj dalej

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2022 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 grudnia 2022 r. kwoty miesięcznego przychodu, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych, ulegają zmianie. Spis treści:Nowe kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty od 1.12.2022Podstawa prawna  … Czytaj dalej

Co to jest KRUS?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników, uregulowane ustawą z 20 grudnia 1990.

Struktura organizacyjna KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) jest podległa ministrowi rozwoju wsi. Prezesa KRUS powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra rozwoju wsi. Prezes KRUS pełni również funkcje zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i może mieć jednego lub więcej zastępców, których powołuje i odwołuje minister rozwoju wsi na wniosek Prezesa KRUS.

Za realizację zadań przydzielonych poszczególnym strukturom Kasy odpowiadają przed Prezesem dyrektorzy Biur Centrali Kasy, dyrektorzy poszczególnych Oddziałów Regionalnych, kierownicy Placówek Terenowych oraz dyrektorzy innych jednostek organizacyjnych, tj. centrów rehabilitacji rolników i ośrodków rehabilitacyjnych mających status samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Strukturę organizacyjną KRUS tworzą:

  • Centrala (link do podstrony)
  • 16 oddziałów regionalnych,
  • 256 placówek terenowych.

Kto finansuje KRUS?

Podstawą finansowania ogółu zadań ustawowych KRUS są trzy państwowe fundusze celowe: Fundusz Emerytalno-Rentowy (skrót. FER), Fundusz Prewencji i Rehabilitacji (skrót. FPiR), Fundusz Administracyjny (skrót. FA), a ponadto pozabudżetowy Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (skrót.: FS).