KRUS UD-91 Wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

Wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

Jak wypełnić wniosek/formularz?

  1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI,
  2. Pola wyboru zaznacz znakiem X,
  3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem),
  4. Przeczytaj uważnie formularz,
  5. Sprawdź wszystkie podane informacje w dokumencie (KRUS UD-91 Wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem kilka razy, aby być pewnym ich prawdziwości.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]