KRUS Opoczno

26-300 Opoczno
ul. Biernackiego 18B
tel. (44) 754 64 13
fax (44) 754 64 28

opoczno(at)krus.gov.pl

skrzynka w ePUAP: /KRUSLodz/ptopoczno

Godziny pracy:
poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00

stanowiska ds. obsługi interesantów:
poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:00
wtorek 7:30 – 17:00

Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa w Opocznie
Gmina Opoczno26-300
Gmina Białaczów26-307
Gmina Drzewica26-340
Gmina Mniszków26-341
Gmina Paradyż26-333
Gmina Poświętne26-315
Gmina Sławno26-332
Gmina Żarnów26-330

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Opocznie?

KRUS w Opocznie

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opocznie to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Opoczna i okolic. w Opocznie znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Opocznie?

Do zadań KRUS w Opocznie w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • informowanie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie kursów o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]