KRUS Rawa Mazowiecka

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Solidarności 21

tel. (46) 813 24 13, (46) 813 24 18
fax (46) 813 24 29

rawamazowiecka(at)krus.gov.pl

skrzynka w ePUAP: /KRUSLodz/ptrawamaz

poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00

stanowiska ds. obsługi interesantów:
poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:00
wtorek 7:30 – 17:00


Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa Rawa Mazowiecka 96-200
Gmina Biała Rawska96-230
Gmina Cielądz96-214
Miasto Rawa Mazowiecka96-200
Gmina Rawa Mazowiecka 96-200
Gmina Regnów96-232
Gmina Sadkowice Urząd Pocztowy Sadkowice 96-206
Gmina Sadkowice Urząd Pocztowy Lubania96-208

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Rawie Mazowieckiej?

KRUS w Rawie Mazowieckiej

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rawie Mazowieckiej to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Rawy Mazowieckiej i okolicznych miejscowości. w Rawie Mazowieckiej znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Rawie Mazowieckiej?

Do zadań KRUS w Rawie Mazowieckiej w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • informowanie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • upowszechnianie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • zrealizowanie własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]