KRUS Zduńska Wola

98-220 Zduńska Wola
ul. Żeromskiego 22
Kancelaria: (43) 824 14 10
fax: (43) 824 14 27
inf. ds. Świadczeń: (43) 824 15 54
inf. ds. ubezpieczeń: (43) 824 15 48
orzecznictwo lekarskie: (43) 824 15 42
prewencja i rehabilitacja: (43) 824 15 43

zdunskawola(at)krus.gov.pl

skrzynka w ePUAP: /KRUSLodz/ptzdwola

Godziny pracy:
poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00

stanowiska ds. obsługi interesantów:
poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:00
wtorek 7:30 – 17:00

Placówka obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

PT w Zduńskiej Woli 98-220
Miasto i Gmina Zduńska Wola 98-220
Gmina Szadek 98-240
Gmina Zapolice 98-161

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Zduńskiej Woli?

KRUS w Zduńskiej Woli

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zduńskiej Woli to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników ze Zduńskiej Woli i okolicznych miejscowości. w Zduńskiej Woli znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Zduńskiej Woli?

Do zadań KRUS w Zduńskiej Woli w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • informowanie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie kursów o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]