KRUS Łęczna

21-010 Łęczna
ul. Staszica 7
tel. (81) 752 25 04, 752 10 74,
fax (81) 752 10 76
leczna(at)krus.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15
wtorek stanowiska ds. obsługi interesantów: 7:15 – 16:15

Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa w Łęcznej
Gmina Łęczna21-010
Gmina Cyców21-070
Gmina Ludwin21-075
Gmina Milejów21-020
Gmina Puchaczów21-013
Gmina Spiczyn21-077

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Łęcznej?

KRUS w Łęcznej

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łęcznej to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Łęcznej i okolicznych miejscowości. w Łęcznej znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Łęcznej?

Do zadań KRUS w Łęcznej w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • informowanie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • upowszechnianie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]