KRUS Wolbrom

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, ograniczona została liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Placówce Terenowej KRUS w Wolbromiu. W Placówce Terenowej KRUS może przebywać na raz jedna osoba na jedno stanowisko obsługi1.

W miarę możliwości prosimy o kontakt z jednostką poprzez:

 • portal eKRUS.gov.pl,
 • wrzutnię na dokumenty,
 • profil zaufany e-PUAP: /KRUSKrakow/SkrytkaESP
 • telefon nr (32) 644 25 08,
 • pocztę elektroniczną – wolbrom(at)krus.gov.pl

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu i godziny wizyty.

1. Ograniczenie nie dotyczy: dziecka do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza, innych sytuacji prawnie dopuszczalnych.

32-340 Wolbrom
ul. Miechowska 4
tel. (32) 644 25 08
fax (32) 627 84 29
wolbrom(at)krus.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek od 7:00 do 16:00
wtorek – piątek od 7:00 do 15:00

Punkt Informacyjny w Olkuszu
z siedzibą ul. Bylicy 1
czynny w każdy wtorek i piątek
w godz. 7:00 do 15:00
tel. 32 647 00 72 lub 32 647 00 73

Punkt Informacyjny w Gołczy
z siedzibą w Urzędzie Gminy Gołcza, Gołcza 80
czynny w pierwszą i trzecią środę miesiąca
w godz. 8.00 do 11.00
tel. 18 269 25 10 lub tel. 18 269 25 11

Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa w Wolbromiu
Wolbrom32-340
Olkusz32-300
Klucze32-310
Bolesław32-329
Bukowno32-332
Trzyciąż 32-353

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Wolbromiu?

KRUS w Wolbromiu

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wolbromiu to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Wolbromia i okolic. w Wolbromiu znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Wolbromiu?

Do zadań KRUS w Wolbromiu w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • informowanie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • upowszechnianie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]