KRUS Ostrołęka

07-410 Ostrołęka
ul. dr Adama Kuklińskiego 3
tel. (29) 760 74 35, 760 74 34,
fax (29) 760 74 26
ostroleka(at)krus.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
Stanowiska ds. obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 17.00
wtorek – piątek 8:00 – 15.00

Placówka obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Placówka Terenowa w Ostrołęce 07-400, 07-409, 07-412,
07-417, 07-401, 07-410,
07-413
Baranowo 06-320
Czerwin 07-407
Goworowo07-440
Kadzidło07-420
Lelis07-402
Młynarze 06-231
Olszewo – Borki 07-415, 07-416
Różan 06-230
Rzekuń 07-411
Troszyn07-405

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Ostrołęce?

KRUS w Ostrołęce

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrołęce to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Ostrołęki i okolicznych miejscowości. W Ostrołęce znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Ostrołęce?

Do zadań KRUS w Ostrołęce w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • upowszechnianie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 1 Średnia: 5]