KRUS Augustów

16-300 Augustów
ul. Młyńska 29
tel. (87) 644 67 14,
fax (87) 643 84 29
augustow(at)krus.gov.pl

skrzynka w ePUAP: /KRUSBialystok/ptaugustow

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30

Placówka obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

Miasto i gmina Augustów16-300
Gmina Bargłów Kościelny16-320
Gmina Lipsk16-315
Gmina Giby16-506
Gmina Nowinka16-304
Gmina Płaska16-326
Gmina Sztabin16-310

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Augustowie?

KRUS w Augustowie

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Augustowie to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Augustowa i okolicznych miejscowości. W Augustowie znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Augustowie?

Do zadań KRUS w Augustowie w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • upowszechnianie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie kursów o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]