KRUS Bielsk Podlaski

bielskpodlaski(at)krus.gov.pl

skrzynka w ePUAP: /KRUSBialystok/ptbielskp

Godziny pracy:

poniedziałek: 7:30 – 17:00
od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30

Placówka terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa Bielsk Podlaski17-100
Miasto i gmina Bielsk Podlaski17-100
Gmina Boćki17-111
Miasto i gmina Brańsk17-120
Gmina Orla17-106
Gmina Rudka17-123
Gmina Wyszki17-132

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Bielsku Podlaskim?

KRUS w Bielsku Podlaskim

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bielsku Podlaskim to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Bielska Podlaskiego i okolicznych miejscowości. W Bielsku Podlaskim znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Bielsku Podlaskim?

Do zadań KRUS w Bielsku Podlaskim w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 1 Średnia: 1]