KRUS Dąbrowa Białostocka

16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Wesoła 23
tel. (85) 712 14 86, (85) 712 12 08
fax (85) 712 34 29
dabrowabialostocka(at)krus.gov.pl

skrzynka w ePUAP: /KRUSBialystok/ptdabrowab

Godziny pracy:

poniedziałek: 7:30 – 17:00
od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30

Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa Dąbrowa Białostocka16-200
Gmina Dąbrowa Białostocka16-200
Gmina Nowy Dwór16-205
Gmina Suchowola16-150

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Dąbrowie Białostockiej?

KRUS w Dąbrowie Białostockiej

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Dąbrowie Białostockiej to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Bąbrowy Białostockiej i okolicznych miejscowości. W Dąbrowie Białostockiej znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Dąbrowie Białostockiej?

Do zadań KRUS w Dąbrowie Białostockiej w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie kursów o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • zrealizowanie własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]