KRUS Hajnówka

17-200 Hajnówka
ul. Armii Krajowej 16
tel. (85) 682 49 59, 682 60 90
fax (85) 684 54 29

hajnowka(at)krus.gov.pl

skrzynka w ePUAP: /KRUSBialystok/pthajnowka

Godziny pracy:

poniedziałek: 7:30 – 17:00
od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30

Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa Hajnówka17-200
Gmina Białowieża17-230
Gmina Czeremcha17-240
Gmina Czyże17-207
Gmina Dubicze Cerkiewne17-204
Miasto i gmina Hajnówka17-200
Gmina Kleszczele17-250
Gmina Narew17-210
Gmina Narewka17-220

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Hajnówce?

KRUS w Hajnówce

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Hajnówce to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Hajnówki i okolicznych miejscowości. W Hajnówce znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Hajnówce?

Do zadań KRUS w Hajnówce w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • upowszechnianie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie kursów o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 2 Średnia: 3]