KRUS Sztum

82-400 Sztum
ul. Słowackiego 1
tel. (55) 277 20 34 do 37, 277 21 83,
sekretariat: (55) 277 26 28
fax (55) 277 30 19
sztum(at)krus.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Stanowiska ds. obsługi interesantów:
poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – piątek 7:00 – 14:30

Placówka obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości i gmin:

PT Sztum82-400
Miasto i gmina Dzierzgoń82-440
Gmina Mikołajki Pomorskie82-433
Gmina Ryjewo82-420
Gmina Stary Dzierzgoń82-450
Gmina Stary Targ82-410
Miasto i gmina Sztum82-400

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Sztumie?

KRUS w Sztumie

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sztumie to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników ze Sztumu i okolic. w Sztumie znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Sztumie?

Do zadań KRUS w Sztumie w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie kursów o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]