KRUS Kazimierza Wielka

28-500 Kazimierza Wielka
ul. 1-go Maja 15
tel. (41) 352 14 97, 352 41 05,
fax (41) 352 41 10
kazimierzawielka(at)krus.gov.pl

skrzynka w ePUAP: /KRUSKielce/ptkazimier

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Stanowiska ds. informacji przyjmują interesantów:
poniedziałek 7:15 – 16:00
wtorek – piątek 7:15 – 14:45


Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa Kazimierza Wielka28-500
Gmina Bejsce28-512
Gmina Czarnocin28-506
Miasto i gmina Kazimierza Wielka28-500
Miasto i gmina Opatowiec28-520
Miasto i gmina Skalbmierz28-530

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Kazimierzy Wielkiej?

KRUS w Kazimierzy Wielkiej

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kazimierzy Wielkiej to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników w Kazimierzy Wielkiej i okolic. w Kazimierzy Wielkiej znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Kazimierzy Wielkiej?

Do zadań KRUS w Kazimierzy Wielkiej w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • zrealizowanie własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]