KRUS Staszów

28-200 Staszów

ul. Mickiewicza 3

tel. (15) 864 84 15 lub (15) 864 84 10 (do 11)
fax (15) 864 84 28
staszow(at)krus.gov.pl

skrzynka w ePUAP: /KRUSKielce/ptstaszow

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Stanowiska ds. informacji przyjmują interesantów:
poniedziałek 7:15 – 16:00
wtorek – piątek 7:15 – 14:45

Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa Staszów
Gmina Bogoria28-210
Gmina Łubnice28-232
Miasto i gmina Osiek28-221
Miasto i gmina Połaniec28-230
Gmina Rytwiany28-236
Miasto i gmina Staszów28-200

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Staszowie?

KRUS w Staszowie

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Staszowie to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników ze Staszowa i okolic. w Staszowie znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Staszowie?

Do zadań KRUS w Staszowie w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • informowanie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie kursów o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • zrealizowanie własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 2 Średnia: 1]