KRUS Nowe Miasto Lubawskie

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Stanowiska do spraw obsługi interesantów:
poniedziałek 8:00 – 16:15
wtorek – piątek 8:00 – 14:00


Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa w Nowym Mieście Lubawskim
Miasto i Gmina Nowe Miasto Lubawskie13-300
Gmina Biskupiec13-340
Gmina Grodziczno13-324
Gmina Kurzętnik13-306

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Nowym Mieście Lubawskim?

KRUS w Nowym Mieście Lubawskim

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Mieście Lubawskim to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Nowego Miasta Lubawskiego i okolic. W Nowym Mieście Lubawskim znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Nowym Mieście Lubawskim?

Do zadań KRUS w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie świadczeń należy m.in.:

  • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
    • opłacania składek ubezpieczenia,
    • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
  • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
  • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
  • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
  • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
  • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
  • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
  • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
  • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
  • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]