KRUS Turek

Placówka Terenowa w Turku 62-700
Miasto i gmina Turek 62-700
Gmina Brudzew 62-720
Gmina Dobra62-730
Gmina Kawęczyn62-704
Gmina Malanów62-709
Gmina Przykona62-731
Gmina Tuliszków 62-740
Gmina Władysławów 62-710

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Turku?

KRUS w Turku

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Turku to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Turku i okolicznych miejscowości. W Turku znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Turku?

Do zadań KRUS w Turku w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • upowszechnianie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • zrealizowanie własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]