KRUS Złotów

Placówka Terenowa w Złotowie77-400
Miasto i gmina Złotów77-400
Gmina Jastrowie64-915
Gmina Krajenka77-430
Gmina Lipka77-420
Gmina Łobżenica89-310
Gmina Okonek64-965
Gmina Tarnówka77-416
Gmina Zakrzewo77-424

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Złotowie?

KRUS w Złotowie

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Złotowie to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Złotowa i okolicznych miejscowości. W Złotowie znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Złotowie?

Do zadań KRUS w Złotowie w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • zrealizowanie własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]