KRUS Poddębice

99-200 Poddębice
ul. Sienkiewicza 26
tel. (43) 679 14 10, (43) 679 14 18
fax (43) 679 14 28

poddebice(at)krus.gov.pl

skrzynka w ePUAP: /KRUSLodz/ptpoddeb

Godziny pracy:
poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00

stanowiska ds. obsługi interesantów:
poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:00
wtorek 7:30 – 17:00

Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa w Poddębicach99-200
Gmina Poddębice99-200
Gmina Dalików99-205
Gmina Pęczniew99-235
Gmina Uniejów99-210
Gmina Wartkowice99-220
Gmina Zadzim99-232

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Poddębicach?

KRUS w Poddębicach

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poddębicach to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Poddębic i okolic. w Poddębicach znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Poddębicach?

Do zadań KRUS w Poddębicach w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • informowanie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • zrealizowanie własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]