KRUS Gliwice

44-100 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
tel. (32) 302 90 15
fax (32) 302 90 29
gliwice(at)krus.gov.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00 – 15:00
czwartek: 7:00 – 16:00

Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa w Gliwicach
Miasto i gmina Gliwice44-100
Gmina Gierałtowice 44-186
Miasto i gmina Knurów44-190
Gmina Pilchowice44-145
Miasto i gmina Pyskowice44-120
Gmina Rudziniec44-160
Gmina Sośnicowice44-153
Gmina Toszek44-180
Gmina Wielowieś44-187
Miasto i gmina Zabrze41-800

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Gliwicach?

KRUS w Gliwicach

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gliwicach to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników z Gliwic i okolicznych miejscowości. w Gliwicach znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Gliwicach?

Do zadań KRUS w Gliwicach w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • upowszechnianie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]