KRUS Szczecinek

skrzynka E-PUAP – KRUSKoszalin/szczecinek

Placówka Terenowa obsługuje mieszkańców poniższych miejscowości
i gmin:

Placówka Terenowa w Szczecinku78-400
Miasto i gmina Szczecinek78-400
Miasto i gmina Barwice78-460
Miasto i gmina Biały Bór78-425
Miasto i gmina Borne Sulinowo78-449
Miasto i gmina Czaplinek78-550
Gmina Grzmiąca78-450

Od 1 czerwca 2012 r. PT w Szczecinku obsługuje Punkt Informacyjny KRUS w Wałczu.

Punkt Informacyjny w Wałczu. Punkt czynny jest w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. od 9:00 do 13:00 w budynku Urzędu Gminy przy ul. Dąbrowskiego 8 (78-600 Wałcz). Telefon: 67 258 02 41 w. 36

Gdzie znajduje się placówka KRUS w Szczecinku?

KRUS w Szczecinku

Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szczecinku to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników ze Szczecinka i okolicznych miejscowości. w Szczecinku znajduje się placówka KRUS, która przyjmuje interesantów w swoich godzinach otwarcia (sprawdź godziny otwarcia powyżej).

Jakie są zadania KRUS w Szczecinku?

Do zadań KRUS w Szczecinku w zakresie świadczeń należy m.in.:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, w tym:
  • opłacania składek ubezpieczenia,
  • wypłaty i przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie krajowych rent strukturalnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne rolników,
 • powiadamianie rolników o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych,
 • upowszechnianie zasad bezpieczeństwa oraz eliminowania niebezpieczeństw w miejscu pracy i życia,
 • prowadzenie szkoleń o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych,
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • zrealizowanie własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]