Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis.

Jak wypełnić wniosek/formularz?

  1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI,
  2. Pola wyboru zaznacz znakiem X,
  3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem),
  4. Przeczytaj uważnie formularz,
  5. Sprawdź wszystkie podane informacje w dokumencie (Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis kilka razy, aby być pewnym ich prawdziwości.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]