Ile wynosi składka KRUS w I kwartale 2024?

Szukasz informacji o wysokości opłat za ubezpieczenie w KRUS? Zobacz, ile wynosi składka KRUS! Przeczytaj, jakie wielkości zostały ustalone przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na I kwartał 2024 roku. Sprawdź jaką kwotę musi odprowadzić każdy rolnik za składkę na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe!

Ile wynosi składka na ubezpieczenie KRUS?

Wysokość składki na ubezpieczenie rolnika zatwierdzane jest cztery razy do roku przez KRUS. Opłacana jest ona raz na kwartał (4 razy w roku), a jej wielkość zależna jest od kilku czynników. Przeczytaj, poniżej jaka została ogłoszona wysokość miesięcznej składki w I kwartale 2024 roku! W artykule znajdziesz informację, ile wyniesie opłata za ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, jak również ile wyniesie składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2024 roku.

Wysokość składki KRUS w I kwartale 2024 r. 

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2024 roku wynosi 60 zł. Jest ona taka sama jak składka KRUS w IV kwartale 2024 roku. Obejmuje ona ubezpieczenie:

 • rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne,
 • małżonka rolnika,
 • domownika,
 • pomocnika rolnika.

W związku z tym, że opłatę za ubezpieczenie płaci się co kwartał, wówczas należy odprowadzić kwotę o wartości 180 zł (3 miesiące x 60 zł). Co więcej, wspomniane wyżej ubezpieczenie obejmuje przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika bez względu na wielkość gospodarstwa rolnego. Ponadto wysokość składki za pomocników rolnika jest taka sama i wynosi również 60 zł miesięcznie (180 zł kwartalnie).

Wielkość miesięcznej składki na ubezpieczenie w zakresie ograniczonym

W przypadku, gdy rolnik, małżonek oraz domownik podlegają pod ubezpieczenie na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, wtedy oblicza się 1/3 wartości ubezpieczenia chorobowego, macierzystego oraz wypadkowego. W związku z tym wielkość miesięcznego ubezpieczenia w zakresie ograniczonym wynosi 20 zł w I kwartale 2024 roku. Ubezpieczenie to obejmuje jednorazowe odszkodowanie z wyniku choroby, uszczerbku na zdrowiu czy wypadku w trakcie pracy wykonywanej na gospodarstwie.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe?

Opłata KRUS obejmuje również kwotę ubezpieczenia emerytalno-rentowego. W tym przypadku wielkość miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 10% wysokości emerytury podstawowej, czyli 143 zł. Dla przypomnienia kwota emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł.

W związku z tym, że składka KRUS płacona jest co kwartał, wówczas na konto KRUS-u należy odprowadzić z tego tytułu 429 zł (3 miesiące x 143 zł). Ubezpieczenie emerytalno-rentowe obejmuje rolnika, małżonka rolnika oraz domownika. Warto podkreślić, że jest to podstawowa miesięczna składka, która odprowadzana jest w celu uzyskania w przyszłości emerytury. Ponadto składka emerytalno-rentowa może być powiększona — jej wysokość zależna jest od wielkości gospodarstwa rolnego i obszarów użytków rolnych. O wielkości dodatkowych opłat przeczytasz poniżej.

Dodatkowe miesięczne składki KRUS w 2024 roku

Wielkość ubezpieczenia emerytalno-rentowego składa się ze składki podstawowej oraz dodatkowej miesięcznej składki. Tą ostatnią odprowadza rolnik, gdy jego gospodarstwo rolne obejmuje powierzchnię powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków. W związku z tym, dla rolników mających powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych przysługuje dodatkowa składka, którą należy doliczyć do składki podstawowej. Poniżej znajdziesz odpowiednie wielkości składki do wielkości gospodarstwa rolnego.

 • 172 zł dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych do 100 ha przeliczeniowych obejmujących obszar użytków rolnych (co stanowi 12% emerytury podstawowej),
 • 343 zł dla rolników prowadzących gospodarstwa o powierzchni od 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych (24% emerytury podstawowej),
 • 515 zł dla rolników prowadzących gospodarstwa o powierzchni powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych (36% emerytury podstawowej),
 • 686 zł dla rolników prowadzących gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych (48% emerytury podstawowej).

Jaką wartość miesięcznej składki należy zapłacić do KRUS?

Składka KRUS, którą odprowadza się raz na kwartał, składa się z:

 • ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego (60 zł);
 • podstawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego (143 zł);
 • dodatkowej składki z tytułu ubezpieczenia emerytalno-rentowego (ta część obejmuje rolników, którym przypada powyżej 50 ha użytków rolnych, a jej wielkość zależna jest od wielkości gospodarstwa rolnego).

W związku z tym wartość składki kwartalnej w przypadku ubezpieczenia podstawowego za jednego ubezpieczonego łącznie wynosi 609 zł.

Składka kwartalna: (60 zł + 143 zł) x 3 miesiące = 609 zł

Poniżej znajdziesz tabelę, w której zostały uwzględnione wszystkie opłaty dla gospodarstw rolnych obejmujących obszary użytków rolnych powyżej 50 ha.

Wysokość składki za ubezpieczenie za rolnika prowadzącego gospodarstwo w formie działalności rolniczej

Powierzchnia gospodarstwa rolnegoŁączna kwartalna składka za jednego ubezpieczonegoPrzelicznik łącznej składki kwartalnej
do 50 ha609,00 zł(143+0+60) x 3 = 609 zł
powyżej 50 do 100 ha1125,00 zł(143+172+60) x 3 = 1125 zł
powyżej 100 do 150 ha1638,00 zł(143+343+60) x 3 = 1638 zł
powyżej 150 do 300 ha2154,00 zł(143+515+60) x 3 = 2154 zł
powyżej 300 ha2667,00 zł(143+686+60) x 3 = 2667 zł
Domownik rolnika (dotyczy każdej kategorii powierzchniowej)609,00 zł(143+0+60) x 3 = 609 zł
Źródło: https://www.gov.pl/attachment/d3763fda-7522-4e06-8531-8b7f2ae938f6

Warto pamiętać, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za I kwartał mija 31 stycznia 2024 roku.

Ważną kwestią jest to, że w przypadku osoby, która prowadzi dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą, jest zobowiązana do uiszczenia podwójnej opłaty za składkę na ubezpieczenie emerytalno rentowe.

Składka dla rolnika oraz małżonka rolnika prowadzącego działalność rolniczą, jak również działalność gospodarczą w gospodarstwie rolnym.

Powierzchnia gospodarstwa rolnegoŁączna kwartalna składka za jednego ubezpieczonegoPrzelicznik łącznej składki kwartalnej
do 50 ha1038,00 zł(286+0+60) x 3 = 1038 zł
powyżej 50 do 100 ha1554,00 zł(286+172+60) x 3 = 1554 zł
powyżej 100 do 150 ha2067,00 zł(286+343+60) x 3 =  2067 zł
powyżej 150 do 300 ha2583,00 zł(286+515+60) x 3 = 2583 zł
powyżej 300 ha3096,00 zł(286+686+60) x 3 = 3096 zł
Domownik rolnika, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (dotyczy każdej kategorii powierzchniowej)1038,00 zł(286+0+60) x 3 = 1038 zł
Źródło: https://www.gov.pl/attachment/d3763fda-7522-4e06-8531-8b7f2ae938f6

Podsumowanie:

 • Składka KRUS opłacana jest kwartalnie, czyli 4 razy w roku.
 • I kwartał należy opłacić do 31 stycznia, do 30 kwietnia za II kwartał, do 31 lipca za III kwartał oraz 31 października za IV kwartał.
 • Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 60 zł miesięcznie, czyli 180 zł kwartalnie.
 • Ubezpieczanie emerytalno-rentowe za rolników wynosi 429 zł.
 • Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie KRUS wynosi 609 zł.
 • Składka na ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje: ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie; ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie dodatkowe, które odprowadzane jest w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo o powierzchni większej niż 50 ha przeliczeniowych.
 • Wielkość składki wypadkowej, chorobowej, macierzyńskiej wynosi 60 zł miesięcznie i obejmuje ona każdego rolnika, małżonka rolnika, pomocnika rolnika oraz domownika.
 • Składka w zakresie ograniczonym na ubezpieczenie chorobowo-wypadkowe rolników wynosi 20 zł.
 • Podstawowa składka emerytalno-rentowa stanowi 10% wielkości emerytury podstawowej tj. 1429,60 zł. Reasumując, wynosi ona 143 zł miesięcznie.
 • Do kwartalnej opłaty należy doliczyć dodatkową składkę, która dotyczy rolników posiadających powyżej 50 ha użytków rolnych.
 • Wielkość dodatkowej opłaty emerytalno-rentowej wynosi 12% podstawowej emerytury dla rolników posiadających gospodarstwo rolne obejmujące użytki rolne powyżej 50 ha do 100 ha.
 • Jeśli rolnik posiada obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha, wtedy wysokość ubezpieczenia wynosi 24% podstawowej emerytury.
 • Z kolei w przypadku rolników, którzy posiadają gospodarstwo obejmujące użytki rolne powyżej 150 ha do 300 ha, wtedy muszą do składki doliczyć 36%.
 • W przypadku rolników posiadających użytki rolne powyżej 300 ha nalicza się 48% od podstawowej emerytury.

FAQ — najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi składka KRUS w I kwartale 2024?

Nowe składki KRUS obejmują od  01 marca 2023 r. Podstawowa kwartalna składka na rolnicze ubezpieczenie społeczne wynosi 609 zł. Dotyczy ona rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika. Co więcej, opłatę tę uiszcza każdy rolnik bez względu na wielkość gospodarstwa rolnego. Warto dodać, że składka KRUS na ubezpieczenie w I kwartale 2024 roku jest taka sama jak składka KRUS za IV kwartał 2023 r.

Do kiedy należy uregulować składkę KRUS za I kwartał 2024?

Składkę KRUS za I kwartał w 2024 roku należy uregulować do dnia 31 stycznia 2024 roku.

Ile wynosi podstawowa emerytura w 2023 roku?

Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego podała, że wysokość emerytury podstawowej wynosi w 2023 roku 1429,60 zł — jest ona wyższa niż w roku 2022. Co więcej, od tej kwoty wylicza się miesięczne kwartalne składki.

Co ile płaci się składkę KRUS?

Składkę płaci się kwartalnie, czyli co 3 miesiące. Warto mieć na uwadze, że KRUS podaje najczęściej obliczenie miesięcznych składek, dlatego, aby uzyskać wartość kwartalną, podane wartości należy pomnożyć przez 3 (miesiące).
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 10 Średnia: 3.8]

Dodaj komentarz