Ile wynosi składka KRUS w I kwartale 2023?

Szukasz informacji o wysokości opłat za ubezpieczenie w KRUS? Zobacz, ile wynosi składka KRUS! Przeczytaj, jakie wielkości zostały ustalone przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na I kwartał 2023 roku. Sprawdź jaką kwotę musi odprowadzić każdy rolnik za składkę na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe!

Ile wynosi składka na ubezpieczenie KRUS?

Wysokość składki na ubezpieczenie rolnika zatwierdzane jest cztery razy do roku przez KRUS. Opłacana jest ona raz na kwartał (4 razy w roku), a jej wielkość zależna jest od kilku czynników. Przeczytaj, poniżej jaka została ogłoszona wysokość miesięcznej składki w I kwartale 2023 roku! W artykule znajdziesz informację, ile wyniesie opłata za ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, jak również ile wyniesie składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2023 roku.

Wysokość składki KRUS w I kwartale 2023 r. 

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 roku wynosi 60 zł. Jest ona taka sama jak składka KRUS w IV kwartale 2022 r. Obejmuje ona ubezpieczenie:

 • rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne,
 • małżonka rolnika,
 • domownika,
 • pomocnika rolnika.

W związku z tym, że opłatę za ubezpieczenie płaci się co kwartał, wówczas należy odprowadzić kwotę o wartości 180 zł (3 miesiące x 60 zł). Co więcej, wspomniane wyżej ubezpieczenie obejmuje przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika bez względu na wielkość gospodarstwa rolnego. Ponadto wysokość składki za pomocników rolnika jest taka sama i wynosi również 60 zł miesięcznie (180 zł kwartalnie).

Wielkość miesięcznej składki na ubezpieczenie w zakresie ograniczonym

W przypadku, gdy rolnik, małżonek oraz domownik podlegają pod ubezpieczenie na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, wtedy oblicza się 1/3 wartości ubezpieczenia chorobowego, macierzystego oraz wypadkowego. W związku z tym wielkość miesięcznego ubezpieczenia w zakresie ograniczonym wynosi 20 zł w I kwartale 2023 roku. Ubezpieczenie to obejmuje jednorazowe odszkodowanie z wyniku choroby, uszczerbku na zdrowiu czy wypadku w trakcie pracy wykonywanej na gospodarstwie.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe?

Opłata KRUS obejmuje również kwotę ubezpieczenia emerytalno-rentowego. W tym przypadku wielkość miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 10% wysokości emerytury podstawowej, czyli 108 zł. Dla przypomnienia kwota emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł.

W związku z tym, że składka KRUS płacona jest co kwartał, wówczas na konto KRUS-u należy odprowadzić z tego tytułu 324 zł (3 miesiące x 108 zł). Ubezpieczenie emerytalno-rentowe obejmuje rolnika, małżonka rolnika oraz domownika. Warto podkreślić, że jest to podstawowa miesięczna składka, która odprowadzana jest w celu uzyskania w przyszłości emerytury. Ponadto składka emerytalno-rentowa może być powiększona — jej wysokość zależna jest od wielkości gospodarstwa rolnego i obszarów użytków rolnych. O wielkości dodatkowych opłat przeczytasz poniżej.

Dodatkowe miesięczne składki KRUS w 2023 roku

Wielkość ubezpieczenia emerytalno-rentowego składa się ze składki podstawowej oraz dodatkowej miesięcznej składki. Tą ostatnią odprowadza rolnik, gdy jego gospodarstwo rolne obejmuje powierzchnię powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków. W związku z tym, dla rolników mających powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych przysługuje dodatkowa składka, którą należy doliczyć do składki podstawowej. Poniżej znajdziesz odpowiednie wielkości składki do wielkości gospodarstwa rolnego.

 • 130 zł dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych do 100 ha przeliczeniowych obejmujących obszar użytków rolnych (co stanowi 12% emerytury podstawowej),
 • 260 zł dla rolników prowadzących gospodarstwa o powierzchni od 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych (24% emerytury podstawowej),
 • 390 zł dla rolników prowadzących gospodarstwa o powierzchni powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych (36% emerytury podstawowej),
 • 521 zł dla rolników prowadzących gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych  (48% emerytury podstawowej).

Jaką wartość miesięcznej składki należy zapłacić do KRUS?

Składka KRUS, którą odprowadza się raz na kwartał, składa się z:

 • ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego (60 zł);
 • podstawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego (108 zł);
 • dodatkowej składki z tytułu ubezpieczenia emerytalno-rentowego (ta część obejmuje rolników, którym przypada powyżej 50 ha użytków rolnych, a jej wielkość zależna jest od wielkości gospodarstwa rolnego).

W związku z tym wartość składki kwartalnej w przypadku ubezpieczenia podstawowego za jednego ubezpieczonego łącznie wynosi 504 zł.

Składka kwartalna: (60 zł + 108 zł) x 3 miesiące = 504 zł

Poniżej znajdziesz tabelę, w której zostały uwzględnione wszystkie opłaty dla gospodarstw rolnych obejmujących obszary użytków rolnych powyżej 50 ha.

Wysokość składki za ubezpieczenie za rolnika prowadzącego gospodarstwo w formie działalności rolniczej

Powierzchnia gospodarstwa rolnegoŁączna kwartalna składka za jednego ubezpieczonegoPrzelicznik łącznej składki kwartalnej
do 50 ha504,00 zł(108+0+60) x 3 = 504 zł
powyżej 50 do 100 ha894,00 zł
(108+130+60) x 3 = 894 zł
powyżej 100 do 150 ha1 284,00 zł(108+260+60) x 3 = 1 284 zł 
powyżej 150 do 300 ha
1 674,00 zł
(108+390+60) x 3 = 1 674 zł
powyżej 300 ha
2 067,00 zł
(108+521+60) x 3 = 2067 zł
Domownik rolnika (dotyczy każdej kategorii powierzchniowej)504,00 zł(108+0+60) x 3 = 504 zł
Źródło: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/wykaz_spraw/ubezpieczenia/skladki/skladki_tabela_na_strone_KRUS_I_kw_2023.xlsx

Warto pamiętać, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za I kwartał mija 31 stycznia 2023 roku.

Ważną kwestią jest to, że w przypadku osoby, która prowadzi dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą, jest zobowiązana do uiszczenia podwójnej opłaty za składkę na ubezpieczenie emerytalno rentowe.

Składka dla rolnika oraz małżonka rolnika prowadzącego działalność rolniczą, jak również działalność gospodarczą w gospodarstwie rolnym.

Powierzchnia gospodarstwa rolnegoŁączna kwartalna składka za jednego ubezpieczonegoPrzelicznik łącznej składki kwartalnej
do 50 ha828,00 zł(216+0+60) x 3 = 828 zł
powyżej 50 do 100 ha1 218,00 zł(216+130+60) x 3 = 1218 zł
powyżej 100 do 150 ha1 608,00 zł(216+260+60) x 3 = 1608 zł 
powyżej 150 do 300 ha1 998,00 zł(216+390+60) x 3 = 1998 zł
powyżej 300 ha2 391,00(216+521+60) x 3 = 2391 zł
Domownik rolnika, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (dotyczy każdej kategorii powierzchniowej)828,00 zł(216+0+60) x 3 = 828 zł
Źródło: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/wykaz_spraw/ubezpieczenia/skladki/skladki_tabela_na_strone_KRUS_I_kw_2023.xlsx

Podsumowanie:

 • Składka KRUS opłacana jest kwartalnie, czyli 4 razy w roku.
 • I kwartał należy opłacić do 31 stycznia, 30 kwietnia za II kwartał, do 31 lipca za III kwartał oraz 31 października za IV kwartał.
 • Składka na ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje: ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie; ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie dodatkowe, które odprowadzane jest w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo o powierzchni większej niż 50 ha przeliczeniowych.
 • Wielkość składki wypadkowej, chorobowej, macierzyńskiej wynosi 60 zł miesięcznie i obejmuje ona każdego rolnika, małżonka rolnika, pomocnika rolnika oraz domownika.
 • Składka w zakresie ograniczonym na ubezpieczenie chorobowo-wypadkowe rolników wynosi 20 zł.
 • Podstawowa składka emerytalno-rentowa stanowi 10% wielkości emerytury podstawowej tj. 1084,58 zł. Reasumując, wynosi ona 108 zł miesięcznie.
 • Do kwartalnej opłaty należy doliczyć dodatkową składkę, która dotyczy rolników posiadających powyżej 50 ha użytków rolnych.
 • Wielkość dodatkowej opłaty emerytalno-rentowej wynosi 12% podstawowej emerytury dla rolników posiadających gospodarstwo rolne obejmujące użytki rolne powyżej 50 ha do 100 ha.
 • Jeśli rolnik posiada obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha, wtedy wysokość ubezpieczenia wynosi 24% podstawowej emerytury.
 • Z kolei w przypadku rolników, którzy posiadają gospodarstwo obejmujące użytki rolne powyżej 150 ha do 300 ha, wtedy muszą do składki doliczyć 36%.
 • W przypadku rolników posiadających użytki rolne powyżej 300 ha nalicza się 48% od podstawowej emerytury.

FAQ — najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi składka KRUS w I kwartale 2023?

KRUS podał wysokości składek w dniu 08 grudnia 2022 r. Podstawowa kwartalna składka na rolnicze ubezpieczenie społeczne wynosi 504 zł. Dotyczy ona rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika. Co więcej, opłatę tę uiszcza każdy rolnik bez względu na wielkość gospodarstwa rolnego. Warto dodać, że składka KRUS na ubezpieczenie w I kwartale 2023 roku jest taka sama jak składka KRUS za IV kwartał 2022 roku.

Do kiedy należy uregulować składkę KRUS za I kwartał 2023?

Składkę KRUS za I kwartał w 2023 roku należy uregulować do dnia 31 stycznia.

Ile wynosi podstawowa emerytura w 2023 roku?

Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego podała, że wysokość podstawowej emerytury w 2023 roku wynosi 1429,60 zł — jest ona taka wyższa niż w roku 2022. Co więcej, od tej kwoty wylicza się miesięczne i kwartalne składki.

Co ile płaci się składkę KRUS?

Składkę płaci się kwartalnie, czyli co 3 miesiące. Warto mieć na uwadze, że KRUS podaje najczęściej obliczenie miesięcznych składek, dlatego, aby uzyskać wartość kwartalną, podane wartości należy pomnożyć przez 3 (miesiące).
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 1 Średnia: 5]

Dodaj komentarz