Jak przejść na wcześniejszą emeryturę z KRUS? Od jakiego wieku i dla kogo?

Podlegasz pod rolnicze ubezpieczenie społeczne i chcesz przejść na emeryturę? Zobacz, jak przejść na wcześniejszą emeryturę KRUS! Poniżej znajdziesz informacje, czym jest wcześniejsza emerytura i kto może z niej skorzystać. Sprawdź, jaki jest wiek emerytalny oraz jakie wymogi należy spełnić, aby mieć prawo do emerytury rolniczej tzw. wcześniejszej.

Czym jest wcześniejsza emerytura z KRUS?

Wcześniejsza emerytura jest to świadczenie dla osób, które chcą przejść na emeryturę wcześniej, niż powszechny wiek emerytalny, który z kolei określony jest w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. W przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę wymaga się zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Ponadto prawo do tej formy świadczenia należy się osobom, które spełniły określone warunki, o których przeczytasz poniżej.

Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę rolniczą?

Prawo do wcześniejszej emerytury z KRUS-u przysługuje osobom, które do dnia 31 grudnia 2017 r. podlegały ubezpieczeniu społecznemu dla rolników i mają opłacone co najmniej 30 lat składek na poczet Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Co więcej, osoby te mają ukończony wiek:

 • 55 lat dla kobiet,
 • 60 lat dla mężczyzn.

Warto również dodać, że do okresów ubezpieczenia społecznego rolników, które są wliczane jako lata składkowe, które stanowią z kolei prawo do określonej wysokości świadczenia dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r, zalicza się:

 • prowadzenie gospodarstwa po ukończeniu 16 roku życia jednak przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
 • pracę w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia jednak przed 1 stycznia 1983 r;
 • okresy podlegania ubezpieczeniu przez rolnika i jego rodziny w latach 1983-1990 r.

Jak przejść na wcześniejszą emeryturę KRUS?

Aby dostać emeryturę wcześniejszą, osoby muszą spełnić kilka warunków. Konieczne jest, aby osoba podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat. Ponadto musi ona osiągnąć stosowny wiek, który dla mężczyzn wynosi 60 lat, z kolei dla kobiet jest to 55 lat. Ponadto prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi przysługuje osobom, które oprócz wyżej wymienionych warunków zaprzestały prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie.

Jakie dokumenty należy złożyć, przechodząc na wcześniejszą emeryturę z KRUS?

W trakcie przejścia na emeryturę wcześniejszą osoba musi udowodnić okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, tym samym złożyć odpowiednie dokumenty, które mają również wpływ na wysokość emerytury. Do takich dokumentów zaliczamy:

 • wniosek KRUS SR-21,
 • dokument potwierdzający datę urodzenia i osiągnięcia 55 lat dla kobiet oraz 60 lat dla mężczyzn,
 • dokument, który potwierdza czas pracy w gospodarstwie lub prowadzenie działalności rolniczej, a tym samym potwierdzi okres podlegania pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS.

Co więcej, wszystkie dokumenty należy złożyć bezpośrednio w regionalnym oddziale KRUS.

Podsumowanie

 • Wcześniejsza emerytura obejmuje tylko osoby, które do 31 grudnia 2017r. mają udowodnione co najmniej 30 lat składkowych. Co więcej, przysługuje ona osobom, które ukończyły określony w ustawie wiek emerytalny, który z kolei dla kobiet wynosi 55 lat, a dla mężczyzn jest to 60 lat.
 • Aby otrzymać emeryturę wcześniejszą, osoba chętna ze skorzystania z tej możliwości musi złożyć wniosek do oddziału KRUS oraz pozostałe dokumenty, które udowodnią osiągnięcie wieku, jak również okres podlegania pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
 • Podleganie pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe to okres ubezpieczenia społecznego, które wpływa na wysokość końcowej emerytury netto.
 • Wysokość emerytury rolniczej zależna jest od lat składkowych KRUS.
 • Emerytura rolnicza składa się z części składkowej oraz części uzupełniającej.
 • Część składkowa stanowi po 1% emerytury podstawowej za każdy rok opłacania składek przez rolnika.
 • Emerytura z KRUS i ZUS może się ze sobą łączyć w postaci tzw. dodatku rolnego, jednak w tym celu należy udowodnić okresy składkowe w obu instytucjach.
 • Ze wcześniejszej emerytury pracowniczej z KRUS-u mogą skorzystać rolnicy oraz rodzina rolnika.
 • Aby otrzymać emeryturę rolniczą dla osoby, która nie spełnia wymogów do uzyskania emerytury wcześniejszej, należy mieć udokumentowane 25 lat składkowych oraz osiągnąć wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi obecnie 60 lat, z kolei dla mężczyzn jest to 65 lat.
 • Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który posiada przynajmniej 1 ha gruntów rolnych.

FAQ

Kiedy można przejść na wcześniejszą emeryturę KRUS?

Wcześniejsza emerytura rolnicza przysługuje osobom, które do dnia 31 grudnia 2017 roku mają opłacone łącznie 30 lat składkowych. Ponadto muszą mieć ukończone 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn.

Czy rolnik może iść na wcześniejszą emeryturę?

Rolnik mógł skorzystać z tego świadczenia emerytalnego, jeśli do dnia 31.12.2017 roku podlegał rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu przez okres minimum 30 lat. Poza tym musiał mieć ukończone 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.

Jaka emerytura z KRUS po 25 latach?

Po okresie co najmniej 25 lat oraz ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, przysługuje emerytura KRUS. Tego typu świadczenie składa się z części składkowej oraz części uzupełniającej. Warto dodać, że obie wartości oblicza się na podstawie emerytury podstawowej, która w 2023 roku wynosi 1429,60 zł.

Od kiedy wcześniejsza emerytura KRUS?

Wcześniejsza emerytura należy się osobom, które osiągnęły 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn. Warto dodać, że z tej formy świadczenia mogą skorzystać osoby, które najpóźniej do 31.12.2017 roku mają potwierdzone 30 lat podlegania pod ubezpieczenie rolnicze.
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 67 Średnia: 3]

Dodaj komentarz