Zmiana wysokości minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od stycznia 2023 roku minimalna miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wyniesie 314 zł, co stanowi 9% minimalnej podstawy wymiaru wynagrodzenia za pracę w wysokości 3490 zł. W lipcu 2023 roku minimalna składka ta wzrośnie do 324 zł, odpowiadającej 9% minimalnej podstawy wymiaru wynagrodzenia w wysokości 3600 zł.

Rolnicy, którzy w 2023 roku nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), muszą złożyć w KRUS oświadczenie o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z tej działalności, a także danych identyfikujących rolnika oraz odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2023 roku. Termin złożenia tych dokumentów upływa 31 stycznia 2023 roku. Na podstawie złożonych dokumentów ustalona zostanie wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2023 roku.

Źródło:

  1. https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/artykul/zmienia-sie-wysokosc-minimalnej-podstawy-wymiaru-miesiecznej-skladki-na-ubezpieczenie-zdrowotne-roln/
Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 0 Średnia: 0]

Dodaj komentarz