Zaliczenie KRUS do emerytury ZUS. Zwiększenie rolne w ZUS

Ubiegasz się o emeryturę w ZUS i chcesz dodatkowo zaliczyć opłacone składki z KRUS? Sprawdź, jak przebiega zaliczenie KRUS do emerytury ZUS! Przeczytaj, co to jest zwiększenie rolne i w jakiej kwocie jest wypłacane do każdej emerytury z ZUS-u. W poniższym artykule dowiesz się jak krok po kroku zaliczyć emeryturę rolniczą do ZUS!

Co to jest zwiększenie rolne w ZUS?

Zwiększenie rolne przypada osobom, którym przysługuje prawo do emerytury z ZUS, a tym samym osiągnęły wiek emerytalny:

  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn.

Zwiększenie rolne jest to pewna forma dodatku do emerytury z ZUS. Przysługuje ona osobie, która w okresie ubezpieczenia odprowadzała przez wybrany okres składkę na poczet Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Co więcej, przysługuje ona osobom, które ubiegają się o emeryturę, gdzie liczba lat składkowych na ubezpieczenie w KRUS-ie była u nich mniejsza niż 25 lat (tym samym nie uzyskały one prawa do emerytury rolniczej). Powiększenie emerytury o część rolną ustalane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i stanowi ona po 1% emerytury podstawowej za każdy rok opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Dla przypomnienia emerytura podstawowa wynosi 1429,60 zł.

Jak zaliczyć emeryturę z KRUS do ZUS?

W celu zwiększenia wysokości emerytury w ZUS o tzw. część rolną należy dostarczyć w tym celu odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzały okres ubezpieczenia w KRUS. Poniżej przedstawiamy jakie zaświadczenia powinieneś złożyć jako rolnik, aby otrzymać dodatek do emerytury za okres pracy w gospodarstwie rolnym.

Wniosek o zwiększenie rolne

Pierwszym dokumentem, który musisz złożyć do ZUS-u, jest wniosek o zwiększenie rolne, w którym ubiegasz się o dodatkową część emerytury. Ten dokument możesz uzyskać bezpośrednio w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dokument potwierdzający płacenie składek z KRUS

Kolejnym istotnym dokumentem jest zaświadczenie otrzymane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które potwierdza okres płacenia składek na ubezpieczenie rolnicze. Warto pamiętać, że dokumenty możesz złożyć w dowolnym czasie. Jednak prawo do zwiększenia o część rolną zostaje ustalona dopiero od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Kto może skorzystać z zaliczenia emerytury rolniczej do ZUS?

Zwiększenie rolne przysługuje osobom, które uzyskały prawo do emerytury lub renty z ZUS. Ponadto mają ukończony wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat, natomiast dla mężczyzn 65 lat. Co więcej, osoby ubiegające się o to świadczenie muszą udowodnić cały okres składkowy KRUS, a tym samym, że podlegały pod ubezpieczenie społeczne rolników. Zwiększenie przysługuje osobie, u której okresy składkowe i nieskładkowe za ubezpieczenie nie zostały uzupełnione okresami rolnymi. Ponadto z tego świadczenia może skorzystać członek rodziny, który pobiera rentę rodzinną po wyżej wymienionej osobie.

Podsumowanie

  • Zwiększenie o część rolną podlega osobom ubiegającym się o świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS, które posiadają opłacone składki ubezpieczenia w KRUS i ZUS.
  • Zwiększenie rolne przysługuje osobom, których okres składkowy w KRUS jest mniejszy niż 25 lat.
  • Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek o zwiększenie rolne oraz zaświadczenie potwierdzające odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczenia rolniczego w KRUS.
  • Dodatek ten jest formą rekompensaty za okres płacenia składek na poczet KRUS, kiedy osoba podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.
  • Wniosek oraz zaświadczenie potwierdzające lata składkowe należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydaje decyzje o prawie do wypłaty dodatkowych środków.
  • Prawo do zwiększenia nie przysługuje osobom, które nabyły prawo do emerytury rolniczej.
  • Wysokość najniższej emerytury rolniczej od 1 marca 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto.
  • Prośbę o zwiększenie rolne należy dokonać po złożeniu wniosku o emeryturę w ZUS.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Co to jest zwiększenie rolne w ZUS?

Jest to dodatek dla osób, które mają udowodnione opłacanie składek KRUS, jednak ubiegają się o emeryturę z ZUS. Wielkość zwiększenia o część rolną ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy złożyć dokumenty o zwiększenie rolne w ZUS?

Wniosek o zwiększenie rolne oraz zaświadczenie z KRUS-u, potwierdzające okres płacenia składek, dostarcza się w trakcie ubiegania o emeryturę. Dokumenty można złożyć również po uzyskaniu emerytury z ZUS, jednak prawo do zwiększenia o część rolną zostaje ustalona od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Kiedy zalicza się emeryturę z KRUS do emerytury ZUS?

Zwiększenie o tzw. część rolną można ubiegać się po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli po osiągnięciu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ponadto świadczenie obejmuje osoby, u których okres płacenia składek na ubezpieczenie rolnicze jest mniejsze niż 25 lat.

Dla kogo jest zwiększenie rolne?

Zwiększenie o część rolną przypada osobie, której okresy składkowe i nieskładkowe nie zostały uzupełnione okresami rolnymi. Ponadto z tego świadczenia może skorzystać członek rodziny, który pobiera rentę rodzinną.

Źródło: https://www.zus.pl/zwiekszenie-rolne

Oceń Placówkę KRUS
[Łącznie: 27 Średnia: 3.7]

Dodaj komentarz